Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Základní škola

O naší škole

Jsme malotřídní škola rodinného typu s pěti ročníky a školní družinou umístěná nedaleko krásné přírody lužního lesa a Lednicko-Valtického areálu. 

     V letošním školním roce 2022/2023 probíhá výuka ve čtyřech kmenových třídách. Všechny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, stolními počítači a interaktivními tabulemi. V půdní vestavbě jsou dvě učebny - multimediální a dílna. Obě jsou pravidelně využívány jak v běžné výuce tak k zájmovým činnostem. Multimediální učebna je vybavena čtrnácti notebooky, stolním počítačem, interaktivní tabulí a také softwarem pro výuku jazyků. Dále mají žáci k dispozici 6 tabletů, z toho 5 tabletů bylo zakoupeno z finančních prostředků projektu Plán národní obnovy - Digitální propast. Cílem tohoto projektu je zpřístupnění mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky.

     Dalším projektem, do kterého je naše škola zapojena je projekt Národní plán obnovy - Doučování. Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání a došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch,  ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. 

     Školní dílna je vybavena pracovními "ponky" se svěráky a dalším nářadím. Vznikají zde různé výrobky a také rozmanitá "výtvarná díla" našich žáků. Je zde umístěna také keramická pec, která je značně vytížená a to z toho důvodu, že o keramický kroužek je mezi našimi žáky enormní zájem. Třetí místností v půdní vestavbě je školní družina, taktéž vybavená interaktivní tabulí a stolním počítačem. Tyto prostory slouží také k setkávání rodičů, dětí a zaměstnanců školy např. na velikonočních nebo vánočních dílnách apod. Součástí školní družiny jsou také zájmové útvary, které jsou i v tomto školním roce zdarma. 

     Pocit příjemné rodinné atmosféry dotváří zimní zahrada, která je zbudována v blízkosti školní družiny a školní dílny. Je zde vybudován útulný prostor pro naše malé čtenáře - čtenářský koutek. Tato část je dětmi velmi oblíbená. Všechny místnosti v půdní vestavbě včetně zimní zahrady jsou klimatizovány. 

 

Třídy:

I. třída - 1. ročník - 8 žáků, od 10.10. - 9 žáků, tř. učitelka Mgr. Lucie Bartošová

II. třída - 2. ročník - 13 žáků, tř. učitelka Mgr. Pavlína Kolářová

III. třída - 3. ročník - 15 žáků, tř. učitelka Mgr. Zlatka Floriánová

IV. třída - 4. a 5. ročník - 11 žáků, tř. učitelka Mgr. Petra Kosová

 

 

 

Co nabízíme:

 • rodinné, klidné a příjemné prostředí malé vesnické školy
 • nízký počet žáků ve třídě
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • využití nové multifunkční haly k maximální spokojenosti našich žáků
 • výuku v moderně vybavených učebnách s interaktivními tabulemi
 • individuální péči o žáky s poruchami učení a žáky mimořádně nadané
 • činnost zájmových útvarů
 • stravování ve školní jídelně, dopolední i odpolední svačinky 
 • projekt "Ovoce do škol" a "Mléko do škol"
 • účast v řadě akcí pořádaných školou
 • výuka v klidném a bezkonfliktním prostředí

 

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

- Linda Dobson

Pec na keramiku