Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Zájmové útvary

Vážení rodiče, nabízíme Vám tyto nadstandartní aktivity:

Edukačně stimulační program

(vede paní učitelka Mgr. Petra Sauer Laubová)

Edukačně stimulační program je určen pro předškoláky a jejich rodiče. Jeho cílem je komplexní a systematický rozvoj dětí. Tento program hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní a počítání). Má pomáhat předškolákům postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti, dodržování pravidla, pracovat a komunikovat v kolektivu apod. a tak dětem ulehčit vstup do 1. třídy základní školy. Edukačně stimulační program je rozvržen do 10 lekcí.                                                                 

Každá lekce trvá přibližně 45 – 60 minut  Všech 10 lekcí je zdarma. Lekce budou obsahovat tyto oblasti:

  • Motorika (grafomotorika)
  • Řeč, myšlení
  • Zrakové vnímání
  • Sluchové vnímání
  • Prostorová orientace
  • Orientace v čase
  • Základní matematické představy

Tento program bude probíhat od 2. pololetí školního roku, každou druhou  středu od 14:30 do 15:30 hodin.  Tento rok bohužel bez přítomnosti rodičů. O aktuálním vývoji a individuálních potřebách dětí budou rodiče informování formou konzultačních schůzek. Věříme, že  edukačně stimulační program bude přínosný pro každé dítě, které se bezprostředně připravuje na zahájení povinné školní docházky.