Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Základní škola

O naší škole

Jsme malotřídní škola rodinného typu s pěti ročníky a školní družinou. V letošním školním roce 2021/2022  probíhá výuka ve čtyřech kmenových třídách. Všechny třídy splňují podmínky pro moderní výuku - kromě nového žákovského nábytku jsou vybaveny novými stolními počítači a interaktivními tabulemi. V půdní vestavbě jsou dvě učebny - multimedirální a dílna. Obě jsou pravidelně využívány jak v běžné výuce tak k zájmovým činnostem. Multimediální učebna je vybavena čtrnácti notebooky, interaktivní tabulí, softwarem pro výuku jazyků a stolním počítačem. Ve školní dílně jsou pracovní "ponky" se svěráky a další nářadí. Vznikají zde různé výrobky a také rozmanitá "výtvarná díla" našich žáků. Letos zde bude umístěna také keramická pec. Třetí místností v půdní vestavbě je školní družina taktéž vybavená interaktivní tabulí a stolním počítačem. Tyto prostory slouží také k setkávání rodičů, dětí a zaměstnanců školy např. na velikonočních nebo vánočních dílnách apod. Pocit příjemné rodinné atmosféry dotváří zimní zahrada. Zbudovali jsme zde útulný prostor pro naše malé čtenáře - čtenářský koutek, který je s oblibou denně využíván. Všechny místnosti v půdní vestavbě včetně zimní zahrady jsou klimatizovány. 

Na naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Ladná č. j. 21/2015, verze č. 4. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání. Kromě základního vzdělávání nabízíme poměrně širokou nabídku zájmových útvarů, které jsou zdarma.

V letošním školním roce jsou na naší škole čtyři třídy s pěti ročníky. V letošním školním roce má naše škola 53 žáků.

 I. třída - 1. ročník - 14 žáků

II. třída - 2. ročník - 16 žáků

III. třída - 3. ročník - 10 žáků

IV.  třída - 4. a 5. ročník - 13 žáků 

 

Co nabízíme:

 • rodinné, klidné a příjemné prostředí malé vesnické školy
 • nízký počet žáků ve třídě
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • využití nové multifunkční haly k maximální spokojenosti našich žáků
 • výuku v moderně vybavených učebnách s interaktivními tabulemi
 • individuální péči o žáky s poruchami učení a žáky mimořádně nadané
 • činnost zájmových útvarů
 • stravování ve školní jídelně, dopolední i odpolední svačinky 
 • projekt "Ovoce do škol" a "Mléko do škol"
 • účast v řadě akcí pořádaných školou
 • výuka v klidném a bezkonfliktním prostředí

 

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

- Linda Dobson

Pec na keramiku