Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Školská rada

 

Školská rada při ZŠ a MŠ Ladná

Složení školské rady na období od 1.12.2021 - 30.11.2024

Pavel Čech - za zákonné zástupce

Mgr. Petra Sauer Laubová - za pedagogické pracovníky

Ing. Vít Černý - za zřizovatele

Školská rada - zástupce zřizovatele 

Školská rada - ped- pracovníci 

Školská rada - zák- zástupci 

 

Školská rada viz. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167, § 168