Žákovka
519 322 287 725 776 449 info@zsamsladna.cz

Školská rada

Volba člena ŠR

Výsledek volby 2018 PP 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ Ladná

Funkční období: listopad 2018 - 2021

Předseda:

  • Ing. Vít Černý - zástupce zřizovatele

Členové:

  • Marcela Suchánková - zástupce rodičů
  • Mgr. Radka Navrátilová - zástupce pedagogů

 

Školská rada viz. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167, § 168