Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Školská rada

 

Školská rada při ZŠ a MŠ Ladná

Složení školské rady na období od 1.12.2021 - 30.11.2024

Ing. Pavel Čech - za zákonné zástupce, předseda ŠR

Mgr. Petra Sauer Laubová - za pedagogické pracovníky

Ing. Vít Černý - za zřizovatele, do 13.12.2022

JUDr. Matěj Filípek - za zřizovatele, od 14.12.2022

Školská rada - zástupce zřizovatele 

Školská rada - ped- pracovníci 

Školská rada - zák- zástupci 

 

Školská rada viz. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167, § 168