logo

Základní škola a Mateřská škola LADNÁ


Žákovská knížka


v rekonstrukci

Jméno:
Heslo:

Kalendář akcí ZŠ

 • 22.4.Sběr papíru

Kalendář akcí MŠ

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
škola

O základní škole

Vítejte na stránkách naší školy 

Jsme malotřídní škola rodinného typu s pěti ročníky a školní družinou. V letošním školním roce 2020/2021  probíhá výuka ve čtyřech kmenových třídách. Nově byla letos v přízemí budovy kompletně vybavena učebna pro žáky prvního ročníku, která splňuje všechny podmínky pro moderní výuku - kromě nového nábytku a klasické školní tabule je vybavena interaktivní tabulí a stolním počítačem. Po rekonstrukci školy v roce 2018 vyučujeme v moderně vybavených učebnách, kde jsou umístěny další kmenové třídy. V půdní vestavbě je učebna multimedirální a dílna. Obě jsou pravidelně využívány jak v běžné výuce tak k zájmovým činnostem. Multimediální učebna je vybavena čtrnácti notebooky, interaktivní tabulí, softwarem pro výuku jazyků a počítačem pro vyučujícího. Školní dílna je vybavena pracovními "ponky" se svěráky a dalším nářadím. Vznikají zde různé výrobky a také rozmanitá "výtvarná díla" našich žáků. Třetí místností v půdní vestavbě je školní družina taktéž vybavená interaktivní tabulí a stolními počítači -jedním pro vyučujícího a jedním pro žáky. Tyto prostory slouží také k setkávání rodičů, dětí a zaměstnanců školy např. na velikonočních nebo vánočních dílnách apod. Pocit příjemné rodinné atmosféry dotváří zimní zahrada. Letos jsme zde nově zbudovali útulný prostor pro naše malé čtenáře - čtenářský koutek. Všechny místnosti v půdní vestavbě včetně zimní zahrady jsou klimatizovány. 

Na naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Ladná č. j. 21/2015, verze č. 4. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání. Kromě základního vzdělávání nabízíme poměrně širokou nabídku zájmových útvarů.

V letošním školním roce jsou na naší škole čtyři třídy s pěti ročníky. Školu v letošní školním roce navštěvuje 42 žáků.

 I. třída - 1. ročník - 15 žáků

II. třída - 2. ročník - 9 žáků

III. třída - 4. ročník - 10 žáků

IV.  třída - 3. a 5. ročník - 8 žáků 

 

 

Co nabízíme:

 • rodinné, klidné a příjemné prostředí malé vesnické školy
 • nízký počet žáků ve třídě
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • využití nové multifunkční haly k maximální spokojenosti našich žáků
 • výuku v moderně vybavených učebnách s interaktivními tabulemi
 • individuální péči o žáky s poruchami učení a žáky mimořádně nadané
 • širokou nabídku zájmových útvarů
 • stravování ve školní jídelně, dopolední i odpolední svačinky 
 • projekt "Ovoce do škol" a "Mléko do škol"
 • účast v řadě akcí pořádaných školou
 • výuka v klidném a bezkonfliktním prostředí

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

- Linda Dobson