logo

Základní škola a Mateřská škola LADNÁ


Žákovská knížka


v rekonstrukci

Jméno:
Heslo:

Kalendář akcí ZŠ

  • 22.4.Sběr papíru

Kalendář akcí MŠ

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

Družina

Při naší ZŠ působí školní družina v letošním školním roce s provozem od 12.40 hodin do 15:50 hodin. Družinu mají možnost navštěvovatí žáci od prvnho do pátého ročníku.

Činnost školní družiny je zaměřena na výtvarnou, pracovní, tělesnou, hudební a společenskou výchovu. Příznivého počasí využíváme k pobytu dětí na čerstvém vzduchu - tématické vycházky, pobyt na hřišti ap.

V odpočinkové části mají děti možnost zvolit si hry podle vlastního zájmu a nálady.

Zájem ze strany rodičů je velký a kapacita školní družiny je každoročně naplněná - v našem případě maximálně 30 účastníků. V letošním školním roce je zapsáno 15 prvňáčků, dále budou zapsáni žáci druhého a třetího ročníku. U starších žáků ze čtvrtého ročníku jsme zvolili jako kriterium pro přijetí datum narození.

Součástí školní družiny jsou také zájmové kroužky. Jejich nabídka pro daný školní rok uvádíme v záložce "Zájmové útvary".