logo

Základní škola a Mateřská škola LADNÁ


Žákovská knížka


v rekonstrukci

Jméno:
Heslo:

Kalendář akcí ZŠ

  • 22.4.Sběr papíru

Kalendář akcí MŠ

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

Zájmové útvary MŠ

Vážení rodiče, nabízíme Vám tyto nadstandartní aktivity:

 

Individuální logopedická péče v mateřské škole

(vede paní učitelka Mgr. Radka Navrátilová)

Každé pondělí probíhá v MŠ individuální logopedická péče. Je určena pro děti od 4 let. Rodiče mohou přijít dle vlastního uvážení, aby věděli, jak s dítětem doma pracovat. Doba je sezení asi 15 minut.

Logopedická péče je zaměřena nejenom na nápravu vad řeči, ale také na rozvíjení slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, motoriky. Využívají se nejrůznější logopedické pomůcky – logopedická zrcadla, foukací kuličky, obrázkový materiál, pohádky, hádanky, písničky, pracovní listy, hry podporující komunikaci. Zábavnou a hravou formou dochází k procvičení, upevnění a fixaci daných hlásek.  Je kladen důraz na správné postavení mluvidel, hlasovou hygienu a na gymnastiku jazyka.

 

Edukačně stimulační program

(vede paní učitelka Kobrová)

Edukačně stimulační program je určen pro předškoláky a jejich rodiče. Jeho cílem je komplexní a systematický rozvoj dětí. Tento program hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní a počítání). Má pomáhat předškolákům postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti, dodržování pravidla, pracovat a komunikovat v kolektivu apod. a tak dětem ulehčit vstup do 1. třídy základní školy. Edukačně stimulační program je rozvržen do 10 lekcí.                                                                 

Každá lekce trvá přibližně 45 – 60 minut a je vhodné, aby byl vždy přítomen jeden z rodičů, který s dítětem pravidelně pracuje doma. Všech 10 lekcí je zdarma. Lekce budou obsahovat tyto oblasti:

  • Motorika (grafomotorika)
  • Řeč, myšlení
  • Zrakové vnímání
  • Sluchové vnímání
  • Prostorová orientace
  • Orientace v čase
  • Základní matematické představy

Tento program bude probíhat od 2. pololetí školního roku - v úterý od 16 hodin. Věříme, že  edukačně stimulační program bude přínosný pro každé dítě, které se bezprostředně připravuje na zahájení povinné školní docházky.