Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Polybus

6.6.2023

"Od kutění k řemeslu" - Děti si osvojí nebo upevní vědomosti týkající se lesního hospodářství a řemesel navazujících na zpracování dřeva. Budou pracovat s reálným nářadím a vyrobí si konkrétní výrobek ze dřeva. Posílí si tak vztah k řemeslné výrobě s neopomenutelným odkazem na hospodárné zacházení s dřevem jako surovinou.

Untitled.jpeg