Žákovka
519 322 287 725 776 449 info@zsamsladna.cz
skola.jpeg

Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby děti vybavili do školy vlastními rouškami. Prosíme také, pokud se u dětí objeví rýma, kašel apod. respirační příznaky - neposílejte je do školy.

Škola žáky testuje každé pondělí. Pokud se potvrdí pozitivní výsledek antigenního testování, škola to ihned oznámí zákonnému zástupci, ten si dítě ve škole vyzvedne  a bezodkladně oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.

Škola zasílá informace o pozitivních výsledcích Ag testů také KHS Brno.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci - např. formou zasílání materiálů a úkolů tak, jak je ve škole zvykem.

Omlouvání žáků i v tomto případě se řídí podmínkami stanovenými ve školním řádu.