Žákovka
519 322 287 725 776 449 info@zsamsladna.cz
skola.jpeg

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče, 

na základě dotazníkového šetření na téma klima a kultura školy, které proběhlo v dubnu, jsme zpracovali elektronický dotazník, který se týká tématu stravování. Prosíme, věnujte malou chvíli k vyplnění těchto dotazníků. 

Jsou zde odkazy na 2 druhy dotazníků - jeden pro Vás, rodiče, druhý pro žáky. Co se týká žáků, tak žáci 4. a 5. ročníku vyplní sami na počítačích ve škole, s žáky, kteří chodí do 1., 2. a 3. ročníku je vyplňte, prosím, Vy.

Prosíme o vyplnění dotazníků do pátku 17.6.2022. Děkujeme za součinnost.

Pro žáky: https://forms.gle/C6utu1jyUVZY3494A

Pro rodiče: https://forms.gle/cwEmQYiev86qc7vp8