logo

Základní škola a Mateřská škola LADNÁ


Žákovská knížka


Jméno:
Heslo:

Kalendář akcí ZŠ

Kalendář akcí MŠ

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

Dobrý den, děkujeme za Váš zájem.

Vítejte na webových stránkách Základní a Mateřské školy Ladná. Neváhejte a prohlédněte si naši školu online.

Sběr papíru - výsledky

14.11.2015

A máme tady výsledky našeho podzimního sběru papíru. I když jsme malinká školička, sešlo se nám úctyhodné množství - 2 tuny 820 kg. Nejlepší sběrači budou odměněni věcnými cenami a penízky, které za sběr utržíme, budou využity ku prospěchu všech dětí naší školy. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili - dětem, rodičům, prarodičům a také ostatním občanům Ladné. Těšíme se na jarní kolo, které bude určitě neméně úspěšné jako to podzimní.

 

SBĚR PAPÍRU – VYHODNOCENÍ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

     1.            Štoll Kamil                                       91 kg

     2.            Sedláček Tomáš                               36 kg

     3.            Střelský Šimon + Štěpán                  30 kg

     4.            Mach Lukáš                                      24 kg

     5.            Michalovičová Mel. + Just.              17 kg

                                                        198 kg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

     1.            Lůcká Tereza                          379 kg

     2.            Šimečková Barbora                320 kg

     3.            Povolný Patrik                        266 kg

     4.            Kruták Matěj                           251 kg

     5.            Morávek František                  188 kg

     6.            Hrda Denis                              182 kg

     7.            Černá Kristýna                        153 kg

     8.            Gajdoš Matyáš                        145 kg

     9.            Polláková Jana + Julie            139 kg

10.            Dobšáková Saša                      114 kg

11.            Kučerovi Anna + Jakub          114 kg

12.            Demčilová Lucie                     112 kg

13.            Šalé František                            51 kg

14.            Králová Nikola                          50 kg

15.            Struhárová Eva                          40 kg

16.            Střelský Dominik                      37 kg

17.            Raslovi Vojta + Rozarie            27 kg

18.            Kužma Ondra + Laďa               25 kg

19.            Mendl Erik                                25 kg

20.            Sotchi Adelina + Dan                 4 kg

                                             2 622 kg

více...

Poděkování

11.11.2015

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru papíru! A že se nám ho sešlo! Málem jsme ani nezavřeli kontejner! Nyní nás čeká sčítání přinesených kil a samozřejmě odměnění sběraců! Děkujeme a těším se na jaro, kdy proběhne další sběr :-)

foto-aktuality

Sběr papíru

15.10.2015

Základní škola a Mateřská škola pořádá sběr papíru. Kontejner na papír bude přistaven na parkoviště ke hřišti TJ Sokol Ladná ve středu 11. listopadu od 8.00 do 17.00 hodin. Zároveň vyhlašujeme soutěž o nejlepšího sběrače, na kterého čeká pěkná odměna :).

foto-aktuality

Prodáváme a nakupujeme v 1. třídě

15.10.2015

Kroužek Psaní všemi deseti

4.10.2015

Z organizačních důvodů se děti z kroužku Psaní všemi deseti rozdělí na dvě skupiny (lichý/sudý týden) a budou docházet 1krát za 14 dnů. Tento týden (lichý) začínají v úterý 6.10. 13:30 – 14:30 hod. děti ze čtvrté třídy. Příští týden (sudý) se vymění a přijdou děti z páté třídy.

Jak usnadnit dítěti adaptaci v mateřské škole?

31.8.2015

Jak dlouho se bude dítě přizpůsobovat novým podmínkám a jak bude toto období probíhat, je u každého dítěte velmi individuální.

Proto doporučujeme následující kroky k postupné adaptaci:

 

1. POSTUPNÉ ZVYKÁNÍ NA ČAS STRÁVENÝ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dítě by si mělo na pobyt v mateřské školce zvykat pomalu. Pobyt v MŠ lze postupně prodlužovat a to individuálně podle potřeby každého dítěte – paní učitelky jsou rodičům vždy k dispozici a rodičům dokáží poradit, jak u jednotlivých dětí pobyt postupně prodlužovat.

2. PRAVIDELNOST DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Velmi důležité je pravidlo, že dítě chodí do školky denně. Narušení pravidelného stereotypu bývá pro každé dítě velmi psychicky náročné. Školka jednou týdně nemá smysl. Jestliže dítě naučíte, že do školky chodí od pondělí do pátku a o víkendu je doma, nelze ho jen tak bezdůvodně z tohoto koloběhu vytrhnout. A pokud přece jen chcete dítěti dát „volno“, tak raději spojte den před víkendem či po víkendu, aby ty dny docházky nemělo dítě nepravidelné, jak se říká „přetrhané“.

3. NAVAZUJTE NA DENNÍ REŽIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Časné ranní vstávání a pak odlišný režim, než na který byly děti zvyklé z domova, způsobuje značnou únavu. Dbejte na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný přísun vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v MŠ. Předejdete tak nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do MŠ s pláčem ne proto, že je tam

nerado, ale jen proto, že se cítí unavené!

4. LOUČENÍ S MAMINKOU

Choďte do školky včas, aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého napomínání typu “Dělej, nezdržuj“. Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den vyzvedne. Před vstupem do třídy upozorněte dítě na přivítání s dětmi a paní učitelkou. Loučení ve třídě již NEPROTAHUJTE! Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak se za Vámi zavřou dveře. Když to bude vážnější, učitelky Vás o tom budou jistě informovat.

5. POVÍDEJTE SI S DÍTĚTEM

Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo! Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, chce dokázat ještě víc a tím více se těší, až Vám to v té školce ukáže! A jak jde s radostí druhý den do školky, tak Vám se zase s úlevou odchází do zaměstnání.

6. PRAVIDELNĚ DENNĚ SE SEZNAMUJTE S PROGRAMEM V MŠ

Velmi doporučujeme pravidelně sledovat dění a program v mateřské škole. V šatně je vyvěšen program, co budeme s dětmi dělat. Je to pro Vás velmi důležité proto, že můžete svému dítěti říci, co ho čeká, na co se může těšit. Věřte, že je to pro něj obrovská motivace. I dospělý se „lépe“ cítí, když ví, co ho ten den čeká. A proto i tak přistupujme ke svému dítěti a tím spíše v tomto velmi náročném období, kdy je dítě bez Vás, rodičů, bez maminky, se kterou bylo do teď po celou dobu, než se mu změnil život nástupem do školky, do kolektivu spousty dětí a paní učitelek a především do prostředí plného změn.

7. RADA POSLEDNÍ – KDYŽ TO NEVYJDE

Někdy se stane, že ať děláme, co děláme, dítě je tak fixované na rodině, že přechod a osamostatnění je prostě velký problém. Ale neházejte flintu do žita, chce to prostě vydržet a nevysílat na své uplakané dítě smutné pohledy, tím vše jen zhoršíte! Jen krátce vysvětlete – já musím do práce – ty do školky, až bude víkend, vše si vynahradíme a naplánujte společně s ním program, co dítě rádo dělá.

 

UPOZORNĚNÍ NA NENADÁLÉ SITUACE

Někdy se stane, že dítě začne chodit do školky bez problémů. To ale ještě neznamená, že nemůže přijít plačtivé období. Často se totiž stává, že tyto děti začnou bezdůvodně, třeba po týdnu nebo i měsíci plakat a odmítat školku, aniž by jim někdo ublížil, či se stalo něco zlomového. Prostě najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jak přišel.

 

Co je však NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

- důležité je dítěti předem vysvětlit, co ho v mateřské škole čeká, že bude v MŠ bez Vás, rodičů, že bude mít ve školce kolektiv kamarádů, paní učitelky……že si bude hrát, učit se, cvičit, tancovat atd.

více...

Uzavření mateřské školy

9.7.2015

V pondělí 27. 7. 2015

budou z důvodu přerušení dodávky elektrické energie mateřská škola a školní jídelna mimo provoz.

více...

Konec školního roku

2.7.2015

Jak probíhal školní rok 2014/2015 se můžete podívat ve školním zpravodaji.

Nabídka volných míst v mateřské škole

12.6.2015

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do naší mateřské školy, jsou k dispozici poslední volná místa. Přihlášky najdete v sekci Dokumenty. Těšíme se na případné setkání!

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

2.2.2015

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace, Sportovní 13, Ladná, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 žáci s registračními čísly

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

jsou přijati od školního roku 2015/2016 k základnímu  vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace, Sportovní 13, Ladná.

 Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal dne 26. ledna 2015 prostřednictvím svého zákonného zástupce.

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích základní školy a webových stránkách www.zsamsladna.cz. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace, Sportovní 13, Ladná a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Ladná dne 2. února 2015

více...

Předchozí1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Další