logo

Základní škola a Mateřská škola LADNÁ


Žákovská knížka


Jméno:
Heslo:

Kalendář akcí ZŠ

 • 28.5.Psovod v MŠ
 • 4.6.Škola v přírodě
 • 22.6.Školní akademie
 • 26.6.Sportovní olympiáda

Kalendář akcí MŠ

 • 28.5.Psovod v MŠ
 • 29.5.Divadlo
 • 1.6.Exkurze
 • 4.6.výlet
Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

Dobrý den, děkujeme za Váš zájem.

Vítejte na webových stránkách Základní a Mateřské školy Ladná. Neváhejte a prohlédněte si naši školu online.

Jak usnadnit dítěti adaptaci v mateřské škole?

31.8.2015

Jak dlouho se bude dítě přizpůsobovat novým podmínkám a jak bude toto období probíhat, je u každého dítěte velmi individuální.

Proto doporučujeme následující kroky k postupné adaptaci:

 

1. POSTUPNÉ ZVYKÁNÍ NA ČAS STRÁVENÝ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dítě by si mělo na pobyt v mateřské školce zvykat pomalu. Pobyt v MŠ lze postupně prodlužovat a to individuálně podle potřeby každého dítěte – paní učitelky jsou rodičům vždy k dispozici a rodičům dokáží poradit, jak u jednotlivých dětí pobyt postupně prodlužovat.

2. PRAVIDELNOST DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Velmi důležité je pravidlo, že dítě chodí do školky denně. Narušení pravidelného stereotypu bývá pro každé dítě velmi psychicky náročné. Školka jednou týdně nemá smysl. Jestliže dítě naučíte, že do školky chodí od pondělí do pátku a o víkendu je doma, nelze ho jen tak bezdůvodně z tohoto koloběhu vytrhnout. A pokud přece jen chcete dítěti dát „volno“, tak raději spojte den před víkendem či po víkendu, aby ty dny docházky nemělo dítě nepravidelné, jak se říká „přetrhané“.

3. NAVAZUJTE NA DENNÍ REŽIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Časné ranní vstávání a pak odlišný režim, než na který byly děti zvyklé z domova, způsobuje značnou únavu. Dbejte na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný přísun vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v MŠ. Předejdete tak nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do MŠ s pláčem ne proto, že je tam

nerado, ale jen proto, že se cítí unavené!

4. LOUČENÍ S MAMINKOU

Choďte do školky včas, aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého napomínání typu “Dělej, nezdržuj“. Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den vyzvedne. Před vstupem do třídy upozorněte dítě na přivítání s dětmi a paní učitelkou. Loučení ve třídě již NEPROTAHUJTE! Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak se za Vámi zavřou dveře. Když to bude vážnější, učitelky Vás o tom budou jistě informovat.

5. POVÍDEJTE SI S DÍTĚTEM

Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo! Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, chce dokázat ještě víc a tím více se těší, až Vám to v té školce ukáže! A jak jde s radostí druhý den do školky, tak Vám se zase s úlevou odchází do zaměstnání.

6. PRAVIDELNĚ DENNĚ SE SEZNAMUJTE S PROGRAMEM V MŠ

Velmi doporučujeme pravidelně sledovat dění a program v mateřské škole. V šatně je vyvěšen program, co budeme s dětmi dělat. Je to pro Vás velmi důležité proto, že můžete svému dítěti říci, co ho čeká, na co se může těšit. Věřte, že je to pro něj obrovská motivace. I dospělý se „lépe“ cítí, když ví, co ho ten den čeká. A proto i tak přistupujme ke svému dítěti a tím spíše v tomto velmi náročném období, kdy je dítě bez Vás, rodičů, bez maminky, se kterou bylo do teď po celou dobu, než se mu změnil život nástupem do školky, do kolektivu spousty dětí a paní učitelek a především do prostředí plného změn.

7. RADA POSLEDNÍ – KDYŽ TO NEVYJDE

Někdy se stane, že ať děláme, co děláme, dítě je tak fixované na rodině, že přechod a osamostatnění je prostě velký problém. Ale neházejte flintu do žita, chce to prostě vydržet a nevysílat na své uplakané dítě smutné pohledy, tím vše jen zhoršíte! Jen krátce vysvětlete – já musím do práce – ty do školky, až bude víkend, vše si vynahradíme a naplánujte společně s ním program, co dítě rádo dělá.

 

UPOZORNĚNÍ NA NENADÁLÉ SITUACE

Někdy se stane, že dítě začne chodit do školky bez problémů. To ale ještě neznamená, že nemůže přijít plačtivé období. Často se totiž stává, že tyto děti začnou bezdůvodně, třeba po týdnu nebo i měsíci plakat a odmítat školku, aniž by jim někdo ublížil, či se stalo něco zlomového. Prostě najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jak přišel.

 

Co je však NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

- důležité je dítěti předem vysvětlit, co ho v mateřské škole čeká, že bude v MŠ bez Vás, rodičů, že bude mít ve školce kolektiv kamarádů, paní učitelky……že si bude hrát, učit se, cvičit, tancovat atd.

více...

Uzavření mateřské školy

9.7.2015

V pondělí 27. 7. 2015

budou z důvodu přerušení dodávky elektrické energie mateřská škola a školní jídelna mimo provoz.

více...

Konec školního roku

2.7.2015

Jak probíhal školní rok 2014/2015 se můžete podívat ve školním zpravodaji.

Nabídka volných míst v mateřské škole

12.6.2015

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do naší mateřské školy, jsou k dispozici poslední volná místa. Přihlášky najdete v sekci Dokumenty. Těšíme se na případné setkání!

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

2.2.2015

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace, Sportovní 13, Ladná, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 žáci s registračními čísly

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

jsou přijati od školního roku 2015/2016 k základnímu  vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace, Sportovní 13, Ladná.

 Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal dne 26. ledna 2015 prostřednictvím svého zákonného zástupce.

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích základní školy a webových stránkách www.zsamsladna.cz. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace, Sportovní 13, Ladná a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Ladná dne 2. února 2015

více...

Úprava školního řádu

26.1.2015

Z důvodu bezpečného pohybu po škole nosí žák pevně uzavřené přezůvky, nikoliv s volnou patou.

Návštěva předškolních dětí v základní škole

14.1.2015

Dnes navštívili předškoláčci s paní učitelkou Vojtekovou naši základní školu. Moc se na návštěvu těšili a byli zvědaví, jak to ve škole chodí. Přivítala je paní učitelka Bartošíková společně s žáky první a druhé třídy. Dětem ze školky se ve škole velmi líbilo. Přesvědčily se totiž, že prvňáčci toho za první pololetí hodně dokázali. Naučili se pěkně číst, psát a také počítat. Na oplátku jim předškoláčci ukázali, že ve školce ani oni nezahálí a pochlubili se tím, co už umí. Někteří už mohou přijít do školy hned zítra, jak jsou šikovní.

         

     Zjistili také, že v naší škole se nesedí jen v lavicích. Jsme moderní škola a měli možnost si vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. Procvičili si geometrické tvary, barvy, postavili si z geometrických tvarů hrad…….. Zkrátka, tak se do práce zabrali, že se jeden před druhým předháněli a ani se jim nechtělo zpátky do školky. Samozřejmě, až přijdou do první třídy, budou mít možnost na interaktivních tabulích pracovat velmi často.

     Příští týden přijdou k zápisu a ve škole se na ně budeme zase moc těšit. Zápis proběhne zábavnou formou, tak, aby děti na něj rády vzpomínaly a do školy se těšily. Připraveny budou pro ně i pěkné dárečky, které jim budou tento pro ně  tak významný den připomínat.

 

     

více...

Proč se stát žákem naší základní školy

3.1.2015

Proč se stát žákem naší základní školy:

 • Jsme vesnická škola rodinného typu s velmi klidnou atmosférou, která je dána mimo jiné i tím, že žáci mají svoji „školičku“ i s družinou, kde je nikdo neruší.
 • Děti ve věku od 6 do 11 let – žáci prvního stupně, nemusí za vzděláním dojíždět a je zde o ně od 7.40 hodin do 16 hodin „postaráno“.
 • Družina je přímo ve školní budově a děti ji navštěvují bezplatně.
 • Součástí školní družiny je i pestrá nabídka zájmových kroužků, které jsou rovněž bezplatné – Zábavné hraní, Sportovní hry, Folklorní kroužek, Kroužek anglického jazyka, Dramatický kroužek, Výtvarně-pracovní kroužek, Myslivecký kroužek, Včelařský kroužek a od 1. 2.2015 Florbal.
 • Výuka probíhá moderními metodami s využitím interaktivních tabulí a počítačů umístěných v počítačové učebně.
 • Organizujeme projektové dny, exkurze, výlety, školy v přírodě, plavecký výcvik a mnoho dalších zajímavých akcí i mimo školu.
 • Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, takže všechny děti dostávají pravidelně ovoce, zeleninu, ovocné šťávy apod.
 • Budova školy je udržovaná, čistá a vyzdobená. Chloubou je využívání nově zbudované sportovní haly jak k výuce tělesné výchovy, tak i zájmových kroužků a mnoha dalších jiných školních aktivit.
 • V naší jídelně se nečekají dlouhé fronty, je tam klid a naše paní kuchařky vaří velmi dobře a zdravě.
 • Vynikající je spolupráce se zřizovatelem, který naši školu všemožně podporuje a fandí jí.

více...

Nové webové stránky

1.12.2015

Vytvořili jsme pro Vás nové webové stránky se zajímavým obsahem a přehlednou strukturou. Díky informačnímu systému je aktualizujeme rychle a jednoduše.

Informační systém

V blízké době bude spuštěn informační systém pro rodiče žáků školy, kde budou mít možnost sledovat známky svých dětí z předmětů v elektronické žákovské knížce a posílat omluvenky. Pokud žáci chodí na obědy do školní jídelny, budou pomocí informačního systému omluveni současně ze školy i z obědů.

Obsah stránek

Kromě novinek, fotogalerií, všech potřebných dokumentů a aktuálních jídelníčků zde najdete také kalendáře akcí a budete mít vždy přehled co vaše děti v blízké době čeká.

více...

Předchozí1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Další