Od:                                  Jana Slováčková [slovackova@fondsidus.cz]

Odesláno:                       18. listopadu 2014 15:14

Komu:                             Uhrová, Blanka

Předmět:                        Fond Sidus - Certifikát dárce CRM:0001051

 https://jqukla.dm1.livefilestore.com/y2phqBTeH8882oYOextUVhxTxVgmsSibx-J_QdQw-mZZOUCQYnRklJaD0DZj9jyeF_Ankn51rfeOOcbnlerckC8XXuHAFNBhLIuHXtrDhidGXE/fond-sidus-logo.jpg?psid=1

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus,
o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.

 

Základní škola a Mateřská škola
Masarykova 119, Ladná, 691 46

 

vydaný dne 14.11.2014 10:07

 

https://jqwjhw.dm1.livefilestore.com/y2p1NrqLPz-E1HcQAPkH-BlTu_8zPmyQe_xB2frOQGuMwFma986Gf74nU20plcpVA6iqc_H7M83c1eamb4DchWPedLqjA382Ilw5x5Yhu3bbt4/fond-sidus-razitko.jpg?psid=1