Od:                                  Jana Slováčková [slovackova@fondsidus.cz]

Odesláno:                       18. listopadu 2014 15:14

Komu:                             Uhrová, Blanka

Předmět:                        Fond Sidus - Potvrzení do výroční zprávy CRM:0001052

 

https://jqukla.dm1.livefilestore.com/y2phqBTeH8882oYOextUVhxTxVgmsSibx-J_QdQw-mZZOUCQYnRklJaD0DZj9jyeF_Ankn51rfeOOcbnlerckC8XXuHAFNBhLIuHXtrDhidGXE/fond-sidus-logo.jpg?psid=1


Fond Sidus, o.p.s.
Primátorská 40
180 00 Praha 8


V Praze dne 14.11.2014 10:07

 

Potvrzujeme, že Základní škola a Mateřská škola, Masarykova 119 , Ladná
se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, o.p.s.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 1 550,00 Kč‎

 

https://jqwjhw.dm1.livefilestore.com/y2p1NrqLPz-E1HcQAPkH-BlTu_8zPmyQe_xB2frOQGuMwFma986Gf74nU20plcpVA6iqc_H7M83c1eamb4DchWPedLqjA382Ilw5x5Yhu3bbt4/fond-sidus-razitko.jpg?psid=1